Oficina: Observar os tempos do social e da política.